ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРА╢НИ КУЧМИ Л.Д.

про забезпечення об'Ёктивно╣ перев_рки (розсл_дування) матер_ал_в щодо придбання нерухомост_, в_дкриття за кордоном комерц_йних структур, валютних рахунк_в, використання та приховування на них валютно╣ виручки колишн_м пом_чником Президента Укра╣ни, народним депутатом Волковим О. М. та невжиття Службою безпеки _ Генеральною прокуратурою Укра╣ни належних заход_в щодо всеб_чност_ _ своЁчасност_ ц_Ё╣ перев_рки

Шановний Леон_де Даниловичу!

Звернутися до Вас з цим депутатським зверненням нас змушують так_ обставини.

7 липня 1994 року Верховна Рада Укра╣ни прийняла постанову ╪ 86/94-ВР <Про _нформац_ю Каб_нету М_н_стр_в Укра╣ни про х_д виконання Постанови Верховно╣ Ради Укра╣ни в_д 27 с_чня 1994 року <Про перев_рку д_яльност_ Чорноморського морського пароплавства (концерну <Бласко>)> _ в_дпов_дно до Конституц_╣ Укра╣ни створила депутатську сл_дчу ком_с_ю з контролю за виконанням зазначено╣ постанови та сприяння проведенню попереднього сл_дства по справ_ <Бласко>, членом яко╣ був затверджений _ народний депутат полковник Г. Омельченко (п. 5 зазначено╣ постанови). Зг_дно з п. 9 ц_Ё╣ постанови контроль за ╣╣ виконанням було покладено, зокрема, _ на тод_шн_й парламентський Ком_тет з питань боротьби з орган_зованою злочинн_стю _ корупц_Ёю, який очолював Г. Омельченко.

М_ж членами сл_дчо╣ ком_с_╣ було под_лено функц_ональн_ обов'язки. У процес_ депутатського розсл_дування полковник Г. Омельченко сп_льно з членами сл_дчо-оперативно╣ групи Генерально╣ прокуратури Укра╣ни та народними депутатами - членами Ком_тету Верховно╣ Ради з питань боротьби з орган_зованою злочинн_стю _ корупц_Ёю, оф_церами Служби безпеки Укра╣ни п_дполковником А. ╡рмаком, п_дполковником М. Петренком, полковником А. Кулаковим, головним консультантом ком_тету, кандидатом юридичних наук, п_дполковником м_л_ц_╣ М. Мельником та прац_вниками правоохоронних орган_в заруб_жних кра╣н займався пошуком валютних кошт_в, схованих у закордонних банках П. Кудюк_ним та _ншими посадовими особами, що мали стосунок до ф_нансово-господарсько╣ д_яльност_ АСК <Бласко>. Кр_м того, ми в_дстежували й анал_зували _нформац_ю заруб_жних засоб_в масово╣ _нформац_╣ з цього питання та щодо стану корупц_╣ в Укра╣н_.

П_д час депутатського розсл_дування справи <Бласко> у травн_ 1997 року ми, зг_дно з ст. 13 Закону Укра╣ни <Про статус народного депутата Укра╣ни>, отримали матер_али, як_ засв_дчували закордонну комерц_йну та ф_нансову д_яльн_сть (в_дкриття ф_рм _ валютних рахунк_в) пом_чника Президента Укра╣ни (нин_ народного депутата Укра╣ни) Волкова Олександра Михайловича та _нших громадян Укра╣ни.

Зокрема, в отриманих матер_алах, як_ потребували перев_рки, йшлося про те, що О. Волков з_ своЁю дружиною А. Волковою мають стосунок до нерухомост_ в Бельг_╣ на суму 30-40 м_льйон_в бельг_йських франк_в (1 млн. долар_в США). З цих матер_ал_в також виходило, що 6 вересня 1993 року О. Волков _ Ю. Назаренко (мешканець КиЁва) створили в Бельг_╣ (адреса: Grote Markt 50, 9100 Sint Niklaas) охоронну ф_рму з_ статутним кап_талом 250 тисяч бельг_йських франк_в. Склад правл_ння ф_рми: О. Волков, Ю. Назаренко, С. Патр_к. У Женераль банку ними в_дкрито банк_вський рахунок: 293-0134641, номер 450844518, реЁстр Сент Н_класа: 52846.

А 24 кв_тня 1995 року подружжя Волкових разом з Ю. Назаренком _ В. Ластовецьким (також мешканець КиЁва) заснували ф_рму , яка займаЁться торг_влею машинами та товарами. Ф_рма розташована за адресою: Бельг_я, Grote Baan 293, 9120 Melsele. ╢╣ статутний кап_тал становить 15 млн. бельг_йських франк_в. У Женераль банку в_дкрито банк_вський рахунок: 293-0435146-59, номер 455128552, реЁстр Сент Н_класа 56381. До складу правл_ння ф_рми ув_йшли: А. Волкова, Ю. Назаренко, В. Ластовецький _ С. Патр_к (адреса: 2070 Burcht, Krigsbaan 336).

13 травня 1997 року народний депутат А. ╡рмак над_слав депутатське звернення _ ц_ матер_али з фотозн_мками ф_рми гoлов_ Служби безпеки Укра╣ни В. Радченку для перев_рки законност_ закордонно╣ комерц_йно-ф_нансово╣ д_яльност_ пом_чника Президента Укра╣ни О. Волкова. Служба безпеки Укра╣ни п_дтвердила створення О. Волковим, А. Волковою, Ю. Назаренком та В. Ластовецьким вказаних ф_рм за кордоном. Як зазначаЁться у в_дпов_д_ В. Радченка в_д 27 травня 1997 року на звернення А. ╡рмака, на рахунку ф_рми лежало 24 тис. бельг_йських франк_в, у 1996 роц_ ф_рма була збиткова. У зв'язку <з в_дмовою уряду Бельг_╣ надати А. Волков_й профес_йну картку> вона 16 червня 1996 року вийшла _з засновник_в ф_рми . Зароб_тна платня чи _нш_ платеж_ О. Волкову _ Ю. Назаренку не видавалися. О. Волков також вийшов з_ складу засновник_в ц_Ё╣ ф_рми (лист за ╪22/213 в_д 27.05.97).

Б_ЗНЕСМЕН ВОЛКОВ ПОПРОСИВ, ПРЕМ'╡Р КУЧМА ЗАДОВОЛЬНИВ...

Ми також виявили ксерокоп_ю листа генерального директора сп_льного укра╣нсько-угорсько-голландського п_дприЁмства <Суб_то> О. Волкова (нин_шнього народного депутата Укра╣ни) в_д 13 вересня 1993 року за ╪16/750 до прем'Ёр-м_н_стра Укра╣ни Л. Кучми такого зм_сту (цитуЁмо):

<Премьер-министру Украины Кучме Л. Д. Уважаемый Леонид Данилович! СП <Субито> в течение ряда лет специализируется на поставках из России присадочных масел, дизтоплива и бензина для предприятий сельскохозяйственного сектора страны. В настоящее время имеется возможность по невысоким ценам (175-180 $ за тонну) произвести поставку в Украину дизтоплива и бензина (185-190 $ за тонну). Указанные нефтепродукты могут быть поставлены на Украину в течение 10 дней. Для стабилизации цен на нефтепродукты просим оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины. Контракт прилагается. С уважением, генеральный директор А. М. Волков> (ксерокоп_я листа додаЁться).

На зазначеному лист_ - резолюц_я Л. Кучми (цитуЁмо): <Звяг_льському Ю. Л. Прошу розглянути _ прийняти р_шення>, дата: <13.09.93> _ п_дпис: <Л. Кучма>.

На цьому ж лист_ О. Волкова перший в_це-прем'Ёр-м_н_стр Укра╣ни Ю. Звяг_льський 14 вересня 1993 року вчинив резолюц_ю з дорученням голов_ правл_ння Пром_нвестбанку Укра╣ни В. Матв_Ёнку _ генеральному директору УО <Укрнафтопродукт> К. П_скуновському (цитуЁмо): <Решить: 2 млн. $ - 15 числа. 2 млн. $ -20 числа. 2 млн. $ - 25 числа>. Дата: <14.09.93 г.> _ п_дпис: <Ю. Звяг_льський>. (НагадаЁмо, що <дел_катн_сть> ситуац_╣ у тод_шн_й велик_й р_зниц_ курс_в валюти Нацбанку _ <чорного ринку> - взяв долари у держави, продав _ншому - _ <заробив> м_льйони).

Суб_тоКлопотання О. Волкова <...оказать содействие в покупке валюты по курсу Национального банка Украины> та зазначен_ на лист_ резолюц_╣ за часом зб_гаються з надбанням О. Волковим нерухомост_ в Бельг_╣. Тому для перев_рки цих обставин народний депутат А. ╡рмак 29 травня 1997 року направив чергове депутатське звернення з_ ксерокоп_Ёю листа О. Волкова голов_ Служби безпеки Укра╣ни В. Радченку.

У зв'язку _з звол_канням Службою безпеки Укра╣ни проведення повно╣, всеб_чно╣, об'Ёктивно╣ перев_рки комерц_йно-ф_нансово╣ д_яльност_ О. Волкова за кордоном народн_ депутати А. ╡рмак _ Г. Омельченко 11 червня 1997 року звернулися з депутатським запитом до Президента Укра╣ни Л. Кучми, в якому пропонували дати в_дпов_дне доручення для проведення ц_Ё╣ перев_рки. В_дпов_д_ про результати розгляду запиту в_д Президента Укра╣ни до цього часу не над_йшло.

11 червня 1997 року р_шенням парламентського Ком_тету з питань боротьби з орган_зованою злочинн_стю _ корупц_Ёю було створено робочу групу (А. ╡рмак -кер_вник групи, Г. Омельченко, А. Левченко, А. Моцпан -члени групи) для перев_рки матер_ал_в та _нформац_╣ щодо законност_ в_дкриття валютних рахунк_в, заснування комерц_йних структур та ф_нансово-господарсько╣ д_яльност_ за кордоном пом_чника Президента Укра╣ни О. Волкова. Груп_ було доручено надавати допомогу Служб_ безпеки Укра╣ни у проведенн_ нею перев_рки _ зд_йснювати контроль за ╣╣ ходом.

Народн_ депутати А. ╡рмак _ Г. Омельченко особисто вручили для виконання голов_ Служби безпеки Укра╣ни В. Радченку зазначене р_шення ком_тету разом з матер_алами, як_ над_йшли в_д бельг_йсько╣ пол_ц_╣ _ вказували на _мов_рну наявн_сть у О. Волкова багатьох валютних рахунк_в у доларах США _ бельг_йських франках, в_дкритих ним у бельг_йських банках (, , ), та рух кошт_в на цих рахунках протягом 1994-1997 рок_в (номери рахунк_в зазначен_ в матер_алах, вручених В. Радченку).

За _нформац_Ёю бельг_йсько╣ пол_ц_╣, надано╣ СБУ, 2 кв_тня 1997 року О. Волков над_слав факс до бельг_йського з проханням перевести кошти, як_ Ё на рахунках у доларах, до Нью-Йоркського банку () на рахунок ф_рми . В _нформац_╣ також зазначаЁться, що О. Волков маЁ дв_ квартири на п_вдн_ Франц_╣, йому належить л_так <Ту-134>, зареЁстрований на Карибських островах, _ що в_н отримав велику суму валютних кошт_в в_д Б. Бирштейна. За р_шенням судового сл_дчого вс_ рахунки О. Волкова _ його сейфи в банках заблоковано. Загальна сума валютних кошт_в на заблокованих рахунках, до яких, за даними бельг_йсько╣ пол_ц_╣, причетний О. Волков, становить майже 3 млн. долар_в США _ понад 751 тис. бельг_йських франк_в.

БЕЛЬГ_ЙСЬКА ПРЕСА ЗНА╡ Б_ЛЬШЕ, Н_Ж УКРА╢НСЬКА СПЕЦСЛУЖБА?

30 вересня 1997 року група кер_вник_в СБ Укра╣ни на чол_ з ╣╣ тод_шн_м головою В. Радченком провела в Бельг_╣ робочу зустр_ч з представником судово╣ пол_ц_╣ _нспектором Ер_ком Беккерсом, який зд_йснював перев_рку комерц_йно-ф_нансово╣ д_яльност_ О. Волкова, _ його причетност_ до <в_дмивання брудних грошей>.

9 жовтня 1997 року бельг_йська газета надрукувала статтю кореспондента Каспара Набера <Особистого пом_чника Президента Укра╣ни п_дозрюють у в_дмиванн_ грошей>. У статт_, зокрема, йде мова про таке (цитуЁмо окрем_ ╣╣ фрагменти): <Справа проти Олександра Волкова, якого звинувачують у в_дмиванн_ грошей, лежить у Брюссельськ_й судов_й пол_ц_╣... Брюссельський судовий сл_дчий Колет Калварт хоче з'ясувати ф_нансов_ мах_нац_╣ Волкова. Суд п_дозрюЁ цього пом_чника з економ_чних питань у в_дмиванн_ великих сум грошей. Сл_дч_ отримали _нформац_ю, що це в_дбулося через <Кредитбанк> у м_ст_ Беверен_ (Бельг_я). Волков маЁ там понад 30 рахунк_в на загальну суму 135 млн. бельг_йських франк_в (близько 4 млн. долар_в США), записаних на офшорн_ компан_╣ у податковому раю - на Багамах _ Джерс_, на чол_ цих компан_й сто╣ть Волков.

Суд заблокував банк_вськ_ рахунки на запит швейцарських властей, як_ в жовтн_ 1996 року затримали Серг_я Михайлова, кер_вника одного з маф_озних клан_в Москви. Його п_дозрюють у в_дмиванн_ грошей через _ноземн_ ф_рми, серед яких Ё _ заснована 1994 року <МАВ International> у Антверпен_. У заснуванн_ ц_Ё╣ компан_╣ Михайлову допом_г Борис Бирштейн, проти якого також ведеться розсл_дування Антверпенською особливою сл_дчою бригадою бельг_йсько╣ жандармер_╣. Б. Бирштейна, який мешкаЁ в _зра╣л_, п_дозрюють також у в_дмиванн_ актив_в колишнього КДБ. Бирштейн мав рахунки в Антверпенському Кредитному банку на ф_рму - доч_рню компан_ю з Гонг-Конгу. Сл_дч_ встановили зв'язки м_ж Волковим _ ф_рмою .

Справу Волкова вже обговорювали в укра╣нському парламент_ на запит голови ком_с_╣ Омельченка. Волков визнав свою причетн_сть до ф_рм у Беверен_, але заявив, що давно не бере участ_ в ╣х операц_ях. Але його бельг_йськ_ рахунки, в_дкрит_ в пер_од з 1994 по 1997 роки, доводять протилежне> (к_нець цитати. Коп_ю статт_ додаЁмо).

До ц_Ё╣ _нформац_╣ додамо, що О. Волкова ран_ше уже було засуджено за скоЁння умисного злочину. Б. Бирштейн -колишн_й громадянин Радянського Союзу (був директором текстильно╣ фабрики у В_льнюс_), ем_грував 1979 року до Канади через _зра╣ль. 1982 року в_н заснував у Швейцар_╣ ф_рму <С_абеко> _ в_дкрив ╣╣ ф_л_╣ у багатьох кра╣нах св_ту (США, Канада, Рос_я, Укра╣на, Молдова, Киргизстан та _н.). Закордонним правоохоронним органам Б. Бирштейн в_домий ще й як <спец_ал_ст> з <операц_й> з д_амантами, золотом, х_м_чною _ р_зною металопродукц_Ёю. Мав стосунок до проведення президентських вибор_в в Укра╣н_ 1994 року. Не раз, не аф_шуючи, при╣здив в Укра╣ну п_сля цих вибор_в. Повн_шу _нформац_ю про таку р_зноман_тну <д_яльн_сть> Б. Бирштейна Вам, пане Президенте, в_рог_дно, могла б надати Служба безпеки Укра╣ни.

У сво╣й в_дпов_д_ (╪15 в_д 9.01.98 р.) на наш_ депутатськ_ звернення, запит _ р_шення ком_тету один _з заступник_в голови Служби безпеки Укра╣ни В. Пристайко пов_домив, що в результат_ зд_йснено╣ перев_рки встановлено: <Особисто Волков О. М. валютн_ банк_вськ_ рахунки не в_дкривав, а в_н рекомендував представникам компан_й в_дкрити рахунки в банках з доброю репутац_Ёю>. Щодо заснування ф_рм за кордоном, то <Волков О. М. був одним _з член_в правл_ння лише одн_Ё╣ ф_рми , зв_дки вийшов у червн_ 1994 року>. Даючи таку в_дпов_дь, заступник голови СБУ В. Пристайко, мабуть, забув (або не знав) про в_дпов_дь ╪22/213 в_д 27 травня 1997 року (адже минуло б_льш як п_вроку) голови СБ Укра╣ни В. Радченка, який пов_домив, що О. Волков був засновником ще й бельг_йсько╣ ф_рми .

Цього вже достатньо, щоб оц_нити те, як Служба безпеки Укра╣ни робила цю перев_рку _ чого варта така в_дпов_дь.

Дал_ у в_дпов_д_ зазначаЁться, що ф_рма надала право О. Волкову використовувати ╣╣ грошов_ кошти через кредитну карту <без пересл_дування мети отримання особистих прямих чи поб_чних доход_в>. О. Волков пояснив, що ц_ кошти в_н використовував у борг _з зобов'язанням повернути ╣х згодом. А яку саме суму використав О. Волков _ чи повернув цей борг, СБ Укра╣ни не пов_домляЁ. Ц_кавим способом, за пов_домленням СБУ, пом_чник Президента в_дкривав валютн_ рахунки за кордоном: О. Волков пояснив, що в_н <усно рекомендував в_дкрити ╣х у над_йних банках, а останн_м часом валютних операц_й за кордоном не зд_йснював>.

Кому, ск_льки раз_в _ на яку суму О. Волков <усно рекомендував в_дкрити сво╣ рахунки>, що це за <над_йн_ банки> _ який терм_н криЁться за фразою <в останн_й час> (м_сяць-два, р_к-три?) - то Служб_ безпеки, мабуть, було не п_д силу встановити, якщо в_дпов_дей на ц_ запитання немаЁ. Щодо спроби закупити восени 1993 року 6 млн. долар_в США за курсом НБУ, то, як пов_домляЁ СБ Укра╣ни, СП <Суб_то> (генеральний директор О. Волков) валюту не закуповувало _ банк перерахувань не зд_йснював.

У цьому ж лист_ заступник голови СБ Укра╣ни В. Пристайко пов_домляЁ, що 14 липня 1997 року кер_вництвом СБУ в КиЁв_ було зд_йснено робочу зустр_ч з оф_цером зв'язку Посольства Бельг_╣ у Москв_ полковником Сержем Оппом (його повноваження поширюються _ на Укра╣ну), який за дорученням бельг_йсько╣ пол_ц_╣ дав в_дпов_дь на запитання укра╣нсько╣ сторони щодо О. Волкова. У в_дпов_д_ В. Пристайко не пов_домляЁ н_ ком_тетов_, н_ Верховн_й Рад_ (адже було внесено запит), яку саме <в_дпов_дь дав> оф_цер зв'язку С. Опп <на запитання укра╣нсько╣ сторони щодо О. Волкова>.

Ми, Г. Омельченко _ А. ╡рмак, на початку червня 1997 року також провели оф_ц_йну зустр_ч з оф_цером зв'язку паном Сержем Оппом, який дав вичерпн_ в_дпов_д_ на запитання укра╣нсько╣ сторони _ надав нам матер_али про комерц_йну д_яльн_сть та валютн_ рахунки О. Волкова за кордоном. Ус_ ц_ матер_али ми, як уже зазначалося вище, 11 червня 1997 року вручили особисто В. Радченку. В наданих нами В. Радченку матер_алах вказано, як_ саме номери валютних рахунк_в за кордоном, _ зокрема в Бельг_╣, маЁ О. Волков, у яких банках ╣х в_дкрито, коли _ ким, а також про рух кошт_в на них, суму валютних кошт_в О. Волкова, заблоковану на сьогодн_, про заснован_ О. Волковим за кордоном ф_рми _ яку саме нерухом_сть в_н там маЁ _ т. д. _ т. п.

Дал_ у в_дпов_д_ СБ Укра╣ни вказуЁться, що справу щодо О. Волкова бельг_йськ_ правоохоронн_ органи ще не порушували _ таку справу може бути порушено т_льки за р_шенням судового сл_дчого. СБУ вказуЁ, що: <Йдеться про перев_рку _нформац_╣ про намагання О. Волкова восени 1993 року <в_дмити 6 млн. долар_в США>, отримання в_д продажу Молдов_ вуг_лля через ф_рму <С_абеко> близько 4 млн. долар_в.> Якби бельг_йськ_ правоохоронн_ органи так проводили перев_рку цього питання, як СБ Укра╣ни, то, напевно, бельг_йськ_ банки уже були б порожн_.

ЗА КОРДОНОМ ЗВИНУВАЧУЮТЬ, А В НАС - НАГОРОДЖУЮТЬ

Заступник голови СБ Укра╣ни В. Пристайко у сво╣й в_дпов_д_ пише: <... якщо бельг_йська сторона вважатиме за потр_бне запросити О. Волкова у Бельг_ю для внесення ясност_ в питання претенз_й до нього, ми готов_ запропонувати йому розглянути пропозиц_ю бельг_йсько╣ сторони>.

Ц_каво, а що, наприклад, робитиме наша Служба безпеки, коли з Бельг_╣ над_йде клопотання про видачу О. Волкова бельг_йському правосуддю як обвинуваченого? Спод_ваЁмося, що кер_вники СБ Укра╣ни _нформували Вас, пане Президенте, _ про _нш_ <непорозум_ння> О. Волкова з правоохоронними органами за кордоном, котр_ затримували Вашого пом_чника разом з деякими _ншими, в_домими Вам, особами...

На запит СБ Укра╣ни, як пов_домляЁ В. Пристайко, <МНБ Республ_ки Молдови пов_домило, що вуг_лля з Укра╣ни до Молдови над_йшло у 1994 роц_, та над_слало про це письмову _нформац_ю державно╣ компан_╣ <Молденерго> в_д 17 листопада 1997 року щодо договору м_ж АТ <С_абеко-Молдова> _ ДК <Молденерго> в_д 28 червня 1994 року. За давн_стю часу _ через в_дсутн_сть _нших документальних матер_ал_в з'ясувати _нш_ детал_ цього договору не вдалося>.

Ось _ вс_ результати перев_рки СБ Укра╣ни, яка б_льш як р_к з'ясовувала обставини, викладен_ в депутатських зверненнях _ запит_ до Президента Укра╣ни про комерц_йно-ф_нансову д_яльн_сть О. Волкова. На порушення вимог ст. ст. 94, 97 КПК, Служба безпеки Укра╣ни (як орган д_знання) не прийняла процесуальне р_шення про порушення крим_нально╣ справи (чи в_дмову в ╣╣ порушенн_), не дала правово╣ оц_нки д_ям О. Волкова _ не вжила заход_в для повернення валютних кошт_в в Укра╣ну.

30 кв_тня 1998 року пом_чника Президента Укра╣ни Волкова О. М. <за вагомий особистий внесок у сприяння розвитку п_дприЁмництва _ формуванню ринково╣ _нфраструктури в Укра╣н_> указом Президента Укра╣ни Л. Кучми було нагороджено в_дзнакою Президента Укра╣ни - орденом <За заслуги> ___ ступеня.

Скромний оф_с
Бельг_я. "Скромний" оф_с ф_рми "скромного" пом_чника Президента

П_сля цього 16 серпня 1998 року О. Волков стаЁ народним депутатом Укра╣ни _ отримуЁ рят_вну депутатську недоторканн_сть, а 19 серпня Л. Кучма присвоюЁ В. Пристайку звання генерал-лейтенанта юстиц_╣.

У зв'язку з обранням О. Волкова народним депутатом в_н, зг_дно _з законом, зв_льняЁться з посади пом_чника Президента Укра╣ни, _ Л. Кучма одразу призначаЁ його сво╣м позаштатним радником. 25 вересня 1998 року Президент Укра╣ни створюЁ Координац_йну раду з питань внутр_шньо╣ пол_тики, головою яко╣ затверджуЁ себе, а одним з_ сво╣х заступник_в - О. Волкова (з його згоди).

А ось голову Служби безпеки В. Радченка Президент Л. Кучма зв_льняЁ _з займано╣ посади _ призначаЁ першим заступником секретаря Ради нац_онально╣ безпеки _ оборони Укра╣ни, а згодом (25 вересня 1998 р.)-ще й членом зазначено╣ Координац_йно╣ ради (де заступником голови - О. Волков). 22 жовтня 1998 року генерал-полковника Радченка В. _. <за значний особистий внесок у зм_цнення державно╣ безпеки Укра╣ни> Л. Кучма нагороджуЁ в_дзнакою Президента Укра╣ни - <Орденом Богдана Хмельницького III ступеня>.

ЧОГО ХОЧЕТЕ _ СК_ЛЬКИ ЗАПЛАТИТЕ, ПАНЕ БИРШТЕЙНЕ?

Щодо сп_льно╣ комерц_йно╣ д_яльност_ з Б. Бирштейном О. Волков, будучи пом_чником Президента Укра╣ни, в _нтерв'ю газет_ <Зеркало недели> (14.06.97 р.) пояснив (цитуЁмо досл_вно мовою ориг_налу):

<В 1993 году ко мне обратился видный экономист, профессор Юрий Николаевич Пахомов (с которым я был и остаюсь до сегодняшнего дня в приятельских отношениях) с просьбой поехать и познакомиться с одним из руководителей акционерного общества АГ <Украина> - с господином Бирштейном. Мы поехали на встречу. Нас спросили, чем занимается мое предприятие, какую помощь мы можем сказать АГ <Украина>. Я сказал: <Борис Иосифович, давайте по-другому. Какая помощь вам нужна и сколько вы за это заплатите?>. Он сказал, что если мы можем организовать поставку угля из Украины в Молдавию, где у него были свои интересы, то будут хорошие комиссионные. Моя компания заключила с ним контракт, и мы на протяжении 14 месяцев, закупая уголь в Украине, отправляли его железной дорогой в Молдавию. В 1994 году контракт был выполнен, и все мои отношения с этой фирмой прекратились>.

Зг_дно з п. 7 постанови Верховно╣ Ради Укра╣ни <Про стан боротьби _з злочинн_стю та забезпечення законност_ в держав_> в_д 18 листопада 1997 року (╪ 640/97-ВР) було передбачено заслухати на пленарному зас_данн_ парламенту _нформац_╣ голови Ком_тету Верховно╣ Ради Укра╣ни з питань боротьби з орган_зованою злочинн_стю _ корупц_Ёю Г. Омельченка та в. о. Генерального прокурора Укра╣ни О. Литвака про х_д виконання постанови Верховно╣ Ради Укра╣ни в_д 7 липня 1994 року <Про _нформац_ю Каб_нету М_н_стр_в Укра╣ни <Про х_д виконання Постанови Верховно╣ Ради Укра╣ни в_д 27 с_чня 1994 року <Про перев_рку д_яльност_ Чорноморського морського пароплавства (концерну <Бласко>)> та результати д_яльност_ створено╣ ц_Ёю постановою депутатсько╣ сл_дчо╣ ком_с_╣.

5 березня 1998 року Верховна Рада Укра╣ни заслухала _нформац_ю голови тод_шнього парламентського Ком_тету з питань боротьби з орган_зованою злочинн_стю _ корупц_Ёю - одного з автор_в цього звернення - про результати депутатського розсл_дування справи <Бласко>, в як_й було викладено _ зазначено _нформац_ю щодо О.Волкова. Зг_дно з постановою Верховно╣ Ради Укра╣ни в_д 5 березня 1998 р. ╪ 200/98-ВР, парламент узяв _нформац_ю до в_дома, а Генеральн_й прокуратур_ було доручено по_нформувати до 24 березня 1998 року Верховну Раду Укра╣ни про результати розсл_дування факт_в, викладених у згадан_й _нформац_╣. Зазначену _нформац_ю у повному обсяз_ було над_слано до Генерально╣ прокуратури. Але до цього часу Генеральна прокуратура не пов_домила Верховн_й Рад_ результати перев_рки закордонно╣ ф_нансово-комерц_йно╣ д_яльност_ О. Волкова.

13 жовтня 1998 року Верховна Рада Укра╣ни проголосувала за направлення в.о. Генерального прокурора Укра╣ни Г.Серед_ нашого депутатського запиту для орган_зац_╣ перев_рки законност_ закордонно╣ ф_нансово-комерц_йно╣ д_яльност_ О. Волкова. Однак уже наступного дня, на порушення вимог Конституц_╣, закон_в Укра╣ни, зазначений депутатський запит в_дкликав перший заступник кер_вника Секретар_ату Верховно╣ Ради Л. ШараЁв. (Ц_каво, за чиЁю вказ_вкою це було зроблено?).

У зв'язку з цим ми змушен_ були 16 жовтня звернутися до в. о. Генерального прокурора Г. Середи з депутатським зверненням про негайний розгляд нашого запиту в_д 13 жовтня.

20 жовтня Верховна Рада Укра╣ни повторно п_дтримала цей запит, _ його було над_слано Генеральному прокурору М. Потебеньку для виконання.

НагадаЁмо, що лише п_сля звернення до Вас, пане Президенте (с_чень 1997 р.), Генеральна прокуратура на п_дстав_ наших матер_ал_в порушила крим_нальн_ справи проти народних депутат_в Укра╣ни М. Агафонова та П. Лазаренка, _ сьогодн_ до Верховно╣ Ради Укра╣ни вже внесено подання про отримання згоди на притягнення ╣х до крим_нально╣ в_дпов_дальност_. Спод_ваЁмося, що стосовно й О. Волкова Ваше р_шення буде адекватним.

14 жовтня ц. р. п_д час зустр_ч_ з депутатською групою <Незалежн_> Ви, пане Президенте, вкотре заявили про те, що хоч би хто ско╣в злочин, в_н мусить нести передбачену законом в_дпов_дальн_сть, _ цьому Ви, як Президент _ гарант дотримання Конституц_╣ Укра╣ни, будете сприяти.

На п_дстав_ викладеного, керуючись ст. ст. 19, 21 Закону <Про статус народного депутата Укра╣ни>, просимо Вас, як гаранта додержання Конституц_╣ Укра╣ни _ законност_:

1. Забезпечити повну, всеб_чну, об'Ёктивну перев_рку (розсл_дування) ус_х обставин ф_нансово-комерц_йно╣ д_яльност_ колишнього пом_чника Президента Укра╣ни, народного депутата Укра╣ни Волкова Олександра Михайловича, в д_ях якого, на нашу думку, Ё ознаки злочину, передбаченого ст. 80-1 КК Укра╣ни (незаконне в_дкриття за межами Укра╣ни валютних рахунк_в, незаконне використання _ приховування на них валютно╣ виручки) та притягнення винних ос_б до встановлено╣ законом в_дпов_дальност_, незалежно в_д займаних посад та ╣х зв'язк_в.

2. Розглянути питання про притягнення до встановлено╣ законом в_дпов_дальност_ посадових ос_б правоохоронних орган_в, як_ неналежним чином перев_рили депутатськ_ звернення _ запит про _нформац_ю щодо закордонно╣ ф_нансово-комерц_йно╣ д_яльност_ О. Волкова, не дали його д_ям правово╣ оц_нки, не прийняли процесуальне р_шення зг_дно з ст. 97 КПК Укра╣ни, надали народним депутатам Укра╣ни неповну _ недостов_рну _нформац_ю з цього питання та не виконали доручення Верховно╣ Ради Укра╣ни (п. 2 постанови ╪200/98-ВР в_д 5.03.98) по_нформувати ╣╣ про результати розсл_дування факт_в, викладених в _нформац_╣ Г. Омельченка у справ_ <Бласко>.

Про результати розгляду депутатського звернення просимо Вас пов_домити нам особисто.

З повагою,

Анатол_й ╡РМАК,
Григор_й ОМЕЛЬЧЕНКО,
народн_ депутати Укра╣ни,
депутатське об'Ёднання <АНТИМАФ_Я>